Instalacja steganos internet anonym PRO

Na początek ściągnijmy najnowszą wersję programu w tym przypadku sia2006int.exe - 8.0.1

Instalacja programu jest bardzo prosta, program jest po Polsku!


Po uruchomieniu wybieramy język Polski

Program chwilę będzie pracował wykrywająć system itp.

Klikamy Dalej następnie zaznaczamy opcję Akceptuję warunki i postanowienia Umowy
Licencyjnej
i klikamy Dalej

Teraz wybieramy typ instalacji

Proponuję zostawić standardowo Pełną instalację zaś jeśli chcemy zmienić katalog
instalacji
klikamy Niestandardowa.

Normalnie program instaluje się w C:\Program Files\Steganos Internet Anonym Pro 7\


Tak więc potwierdzamy instalację pełną Dalej, program jest już gotowy do
instalacji, klikamy Instaluj i program powinein się zainstalować.

Jeśli wszystko zrobiliśmy jak trzeba powinniśmy zobaczyć

Program mamy już zainstalowany, teraz możemy przejść do konfiguracji